กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ สพม.ชัยภูมิ

โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
 
amss.png
smss.png
krs.png

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.