กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่ม DLICT สพม.ชัยภูมิ

 

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.