กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.