top of page

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อเรา

เราได้รับข้อความการติดต่อของคุณแล้ว

ที่อยู่

393/2 ม.9  ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 044-056-766  ต่อ 26

โทรสาร : 044-056-768

E-Mail : webmaster@sesao30.go.th

bottom of page