กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…

ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.