ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2973698.jpg
1
2
150px-สพฐ..gif
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 ม.9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-056-766 ต่อ 14   โทรสาร 044-056-768
อีเมล์ : songseam30@gmail.com
150px-สพฐ..gif
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 ม.9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-056-766 ต่อ 14   โทรสาร 044-056-768
อีเมล์ : songseam30@gmail.com